Christian

Vakantie

Restaurant Christian Laan van Nieuw Oost-Indie 1f – 2593 BH – Den Haag

T  070-3838856 – F  070-3855932 – E  info@restaurantchristian.nlwww.restaurantchristian.nl

 Zeer geachte gast,

Helaas zijn wij vanaf 12 augustus gesloten. Wij werken met een klein team en kunnen niemand missen. We hebben besloten om allemaal even vakantie te nemen en het restaurant dus te sluiten.

Vanaf dinsdag 28 augustus bent u weer van harte welkom.

Eventueel reserveren kan via 

info@restaurantchristian.nl 

of via internet

 www.restaurantchristian.nl  en dan via contact.

(Mails worden zo veel mogelijk beantwoord!!! )

U kunt ook bellen 070-3838856 dan wordt er opgenomen of u kunt de voicemail inspreken we bellen u dan terug.

Met vriendelijke groet

Christian van der Linden

■ Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) gedeponeerd bij de Arrondissement Rechtbank te ‘s-Gravenhage. Deze liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek kosteloos en onverwijld toegezonden.  ■  De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.